VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Na festival je zakázané vnášať zbrane, sklenené nádoby, plechovky, dáždniky a iné nebezpečné predmety, toxické a omamné latky. Ďalej je zakázané fotografovanie / výnimkou sú osobné digitálne fotoaparáty a telefóny / a zhotovovanie audio-video záznamov v priebehu akcie. Strážna služba môže prevádzať osobné prehliadky pri vstupe do areálu. Festival sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof.

ALKOHOLICKÉ A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Do areálu nebude možné priniesť si alkoholické a nealkoholické nápoje v sklenených flašiach a ani v plechovkách. Nosiť vlastné alkoholické nápoje do areálu nie je povolené. Na festivale je možnosť zakúpenia si dostatočného množstva nealkoholických aj alkoholických nápojov, rovnako cisterny s pitnou vodou slúžia na zebezpečenie si potrebného množstva tekutín na dodržanie pitného režimu.

Otvorenie areálu od 9:00 hod.

  • Možnosť zakúpenia vstupeniek podujatie na mieste konania od 10:00 do 20:00 hod. , alebo do vypredania.
  • Počet vstupeniek je obmedzený, cena na mieste je 15€/ vstupenka.
  • dieťa do 130 cm za doprovodu dospelej osoby s platnou vstupenkou má vstup zdarma.
  • Vstupenky sú jednorázové.
  • Areál Kúpeľov Smerdžonka- Červený Kláštor bude v tento deň vyhradený iba pre účastníkov Stretnutia Goralov v Pieninách 2019.
  • Zdravotná služba sa bude nachádzať v areáli na označenom stanovišti. Informácie budú oznámené na začiatku podujatia.
  • Osoby telesne postihnuté na vozíkubudú uprednostňované pri vstupe.