Začiatok programu:

-Od 09.00 hod. otvorenie areálu, prehliadka areálu- voľný program.

-Od 11.00 hod.  slávnostná sv. omša za účastníkov podujatia

  

Začiatok kultúrneho programu:

 

14:00 FS Goral zo suchej hory 

14:45 Karol Peterka a Šlágr parta

15:45 Franta Uher

16:00 Kollárovci

17:00 Jožko Jožka

17:20 Goralská súťaž- moderujú Štefan  

           Skrúcaný a Jožko Jožka

18:00 Ščamba

19:00 Franta Uher a Štefan Skrúcaný+ TOMBOLA

20:00 Kollárovci

22:00 Gladiátor

 

Celým programom Vás bude sprevádzať moderátor Štefan Skrúcaný.

Zmena programu vyhradená!

 

Akcia sa koná za každého počasia v areáli Kúpele Smerdžonka- Červený Kláštor!

Tešíme sa na  jedinečnú atmosféru  prežitú spolu s Vami.